کتابخانه موسسه آموزش عالي فارابي
نشانی کتابخانه:     مهرشهر-کرج-بلوار شهرداري-خيابان 100 شرقي
شماره(های) تماس با کتابخانه:    026-33409067

از فرم زیر نیز می‌توانید برای تماس با کتابخانه استفاده نمایید:

نام*:

ایمیل شما*:

پیام شما*:


Bookfa, Designed by Aftab.cc